การแข่งขันวิ่งการกุศล ต่อต้านการทุจริต วันต่อต้านคอร์รับชันสากลประจำปี 2565

(INTERNATIONAL ANTI–CORRUPTION DAY RUN 2022)

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565

ณ สวนป่าเบญจกิติ  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ปิดรับสมัคร

 • MINI MARATHON 10 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 650 บาท)
  ชาย : รุ่น : อายุไม่เกิน 15 ปี , 16-19 ปี , 20-29 ปี , 30-39 ปี , 40-49 ปี , 50-59 ปี , 60-69 ปี ,70 ปีขึ้นไป
  หญิง : รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี , 16-19 ปี , 20-29 ปี , 30-39 ปี , 40-49 ปี , 50-59 ปี ,60 ปีขึ้นไป
 • FUNRUN 5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 550 บาท) ไม่จำกัดเพศ,ไม่แบ่งประเภทและรุ่น
 • 3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 500 บาท) ไม่จำกัดเพศ,ไม่แบ่งประเภทและรุ่น
 • FAMILY RUN 3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 1,500 บาท) เป็นครอบครัวพ่อ แม่ ลูก ไม่จำกัดเพศ,ไม่แบ่งประเภทและรุ่น (รับจำกัดไม่เกิน 100 ทีม)
 • VIP ระยะทาง 3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 2,000 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น ไม่มีการแข่งขัน
 • VRRUN (ค่าสมัคร 550 บาท) ราคารวมค่าจัดส่งแล้ว ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน

การสมัคร

 • รับสมัครทางออนไลน์ โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม หากสมัครเสร็จสมบูรณ์ รายชื่อจะขึ้นอัตโนมัติทันที
 • ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสรับเสื้อ-เบอร์
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

การรับเสื้อ-BIB

 • รับเสื้อ-BIB  วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น.
  สถานที่รับเสื้อ-BIB ณ สวนป่าเบญจกิติ  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์
  - กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน -กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน
  - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • MINI MARATHON ระยะทาง 10 กิโลเมตร
  - เสื้อที่ระลึก 1 ตัว BIB ติดหน้าอกพร้อมชิพ 1 ชุด
  - ผู้วิ่งเข้าเส้นชัย รับเหรียญที่ระลึก  1 เหรียญ
  ประเภทบุคคลชาย มี 25 รางวัล
  - รางวัลชนะเลิศทั่วไป ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  - รางวัลชนะเลิศกลุ่มอายุ ถ้วยเกียรติยศ (8 กลุ่มอายุ) ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
  - รางวัลรองชนะเลิศกลุ่มอายุ ถ้วยเกียรติยศ อันดับ 1 (8 กลุ่มอายุ) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  - รางวัลรองชนะเลิศกลุ่มอายุ ถ้วยเกียรติยศ อันดับ 2 (8 กลุ่มอายุ) รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 4 ท่าน
  ประเภทบุคคลหญิง มี 22 รางวัล
  - รางวัลชนะเลิศทั่วไป ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  - รางวัลชนะเลิศกลุ่มอายุ ถ้วยเกียรติยศ (7 กลุ่มอายุ ) ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
  - รางวัลรองชนะเลิศกลุ่มอายุ ถ้วยเกียรติยศ อันดับ 1 (7 กลุ่มอายุ) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  - รางวัลรองชนะเลิศกลุ่มอายุ ถ้วยเกียรติยศ อันดับ 2 (7 กลุ่มอายุ) ที่ปรึกษามูลนิธิต่อต้านการทุจริต 2 ท่าน ประธานอนุกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 2 ท่าน
 • FUN RUN ระยะทาง 5 กิโลเมตร
  - ของรางวัลพิเศษ จำนวน 20 รางวัล
  - เสื้อที่ระลึก 1 ตัว BIB ติดหน้าอก 1 ชุด
  - ผู้วิ่งเข้าเส้นชัย รับเหรียญที่ระลึก  1 เหรียญ
 • FAMILY RUN ระยะทาง 3 กิโลเมตร
  - ของรางวัลพิเศษ จำนวน 20 รางวัล
  - เสื้อที่ระลึก 1 ตัว BIB ติดหน้าอก 3 ชุด
  - ผู้วิ่งเข้าเส้นชัย รับเหรียญที่ระลึก  1 เหรียญ
 • VIP
  - เสื้อที่ระลึก+หมวก 1 ชุด BIB ติดหน้าอก (หมายเลขสวย)
  - รับเหรียญที่ระลึก/ใบเสร็จรับเงินมูลนิธิฯ (ลดหย่อนภาษีได้)

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
- ณ ลานอัฒจันทร์กลาง สวนป่าเบญจกิติ (Amphitheater)
- เวลา 10.00 – 19.00 น. : รับเสื้อและBIB
วันเสาร์ที่  10 ธันวาคม  2565
- เวลา 05.45 น. : พิธีเปิดการแข่งขัน
- เวลา 06.00 น. : ปล่อยตัวนักวิ่ง MINI MARATHON ระยะทาง 10 กม.
- เวลา 06.10 น : ปล่อยตัวนักวิ่ง FUN RUN ระยะทาง 5 กม.
- เวลา 06.15 น. : ปล่อยตัวนักวิ่ง FAMILY RUN และ VIP WALK ระยะทาง 3 กม.
- เวลา 07.30 น. : พิธีมอบรางวัลการแข่งขันวิ่งการกุศลต่อต้านการทุจริต วันต่อต้านคอร์รับชันสากล ประจำปี2565
- เวลา 10.00 น. : เสร็จสิ้นการจัดงานแข่งขัน